Reklamacje

Reklamacje

Podlegają reklamacji wszelkie produkty niezgodne z zawartą umową,

w tym te, które wykazują wady fabryczne, są niekompletne, niezgodne z opisem lub zostały wysłane błędnie. Również produkty, które z przyczyn niezależnych od nas, uległy uszkodzeniu w trakcie transportu do Kupującego, mogą być przedmiotem reklamacji.

Aby skutecznie zgłosić reklamację, prosimy o pobranie i wypełnienie formularza reklamacyjnego, który można przesłać na adres reklamacje@planecenter.com. Dodatkowo, w celu ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji, zachęcamy do dołączenia fotografii uszkodzonego produktu. W formularzu reklamacyjnym prosimy jasno określić preferencje dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji, takie jak zwrot środków, wymiana produktu, naprawa czy obniżenie ceny.

Jeśli podczas odbioru przesyłki od kuriera zauważysz uszkodzenia produktu wynikające bezpośrednio z uszkodzenia paczki lub opakowania podczas transportu, sugerujemy spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz przesłanie go wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres: reklamacje@planecenter.com. To znacząco przyspieszy proces reklamacyjny.

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych, aby omówić dalsze kroki związane z procesem reklamacyjnym. Po wstępnej analizie zgłoszenia, jeśli produkt kwalifikuje się do dalszej procedury reklamacyjnej, ustalimy termin i adres odbioru reklamowanego towaru za pośrednictwem kuriera wyznaczonego przez nas.

W razie wątpliwości i pytań możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 797 627 208 lub mailowo info@planecenter.com

Formularz reklamacji